Branko Isaković & Divine Sound
m u z i k am z am i s c e lj e nj em i mm e d i t a c i j u
   

Branko Isaković muzičar, producent, aranžer, basista iz Beograda.

Od 1977 se bavi rok i pop muzikom. Od sredine 90-ih okreće svoj interes ka ambijentalnoj, spiritualnoj i ethno muzici i pokreće projekat Divine Sound čiji cilj je da pokreće i dodiruje srca, da ostvari kontakt sa najdubljim slojevima duše.

Order of Love je prvi samostalni CD ambijentalne muzike ovog umetnika.

CD Order of Love je nastao kao podloga za meditacije koje govori Vlado Ilić u okviru porodične sistemske terapije, po metodu dr Berta Hellingera.
(www.orderoflove.com)

Na CD-u se nalazi pet meditativnih kompozicija obogaćenih glasom Marije Mihajlović i frule koju je svirao Milinko Ivanović.
Naslovi pesama su: Ovde i sada,Ti nikada nisi bio sam, Izvor života, Pozivnica, Rastanak i oproštaj.
Downoload
mp3
Ravni, dugi tonovi po kojima se kao odbljesci svetlosti, prepliću zvuci gitare, frule i glasa smiruju aurično polje i duhovno uzdižu.
Muzika sa CD-a Order of Love daje energetsku podrsku za sve vrste meditacija i psiholoških radionica i veoma lako uvodi u stanje isceljivanja i opuštanja.

Hvala beskrajnoj inteligenciji unutar nas.

   
design by studio-Bolle