Branko Isaković & Divine Sound
m u z i k am z am i s c e lj e nj em i mm e d i t a c i j u
   

ISCELJENJE MUZIKOM

'Ono što je divno u vezi muzike je to da ona pomaže da se koncentrišemo i meditiramo nezavisno od misli i na taj način ona postaje most preko zaliva koji odvaja svet forme od neispoljenog.'
Hazrat Inyat Khan - sufi majstor, muzičar na vini.

'Redovno slušanje muzike je duhovna hrana, koja nam pomaže da ostanemo zdravi'
Barbara En Brenan – iscelitelj

U početku beše reč-zvuk-vibracija. Od nje sve nasta.

Još iz najstarijih vremena muzika spaja ljude sa njihovim osećanjima. Različite vrste muzike pobuđuju različite emocije. U zabavi ili ljubavi, u ratu ili molitvi svaki energetski centar ima svoju vrstu muzike.

Zvuk ima veoma jak uticaj na čovekovo aurično polje. On može da probudi najače nagone ili da da osećaj slobode i odvajanja od roditelja.
Lekoviti uticaj muzike na naša čula i telo, je poznat oduvek.U trenucima najveće tuge, monasima se preporučuju tople kupke i da im se nežno svira.
Muzika koja je "prečica do Boga", ima tu retku sposobnost da trenutno podigne slušaoca do izmenjenog stanja svesti.

Kao meditativna tehnika, ona može da spusti i održi nizak nivo moždanih talasa. Moze da se koristi kao podloga ili uvod u meditaciju, jer uspeva da odvoji slusaoca od spoljašnjeg sveta i da ga na jednostavan i lak način dovede u dodir sa svojim
unutrašnjim bićem. Svesnost muzike, svesnost slušanja je još jedan od načina ulaženja u sadašnji trenutak.

Muzika je za mene izraz celokupnog mog bića, način samoprepoznavanja, sazrevanja na spiritualnom putu, komunikacije i pronalaženja božanskog u sebi. To je moja istinska meditacija, molitva. Ali i način da se zahvalim za ono što sam davno dobio - život.

Ambijentalna, duhovna i meditativne muzika je duboka i mirna, nikad ne provocira i ne bori se protiv. Donosi pravi mir. Daje istinsku mogućnost izražavanja.

Daje slobodu jer nastaje iz slobode.

Ona nije opterećena znanjem, neznanjem, produkcijom, zvukom, iskustvom, savremenom tehnologijom, etiketama, stilovima, podnebljima, muzičkim herojima i veličinama, ekonomskom isplativošću.

Ta muzika u sebi nosi duboko poštovanje, saosećanje, zrelost, dubinu, fokusiranje i disciplinu, istrajnost, posvećenost, hrabrost u osluškivanju intuitivnog, slobodu u izrazu.

Tugu prolaznosti ali i radost bića. Jednom rečju – ljubav.

Božanska muzika svira u nama sve vreme. Šteta što ne možemo da je čujemo od buke sopstvenog uma.

“Danas muzika mora sve više da izlazi izvan domena čiste, naivne zabave i da dosegne najviši nivo duha. To je onda dah svesnosti.Manifestacija najdublje intuicije.”
Patrick Bernhardt "The Secret Music of the Soul"

Isceljenje se dešava između dve note, u pauzi. Morate dopustiti prostoru da se useli. Ako ga puštate, onda transcendirate i doživljavate mir koji je lekovit. Osnovni sastojak zdravlja je odmor. Aktivnost dolazi iz neaktivnosti. Osnova zvuka je tišina. Mir je baza zdravlja. Božanski zvuk je Božanska tišina”
Paul Horn

 

Tišina je u osnovi zvuka, mir je u osnovi zdravlja'

   
design by studio-Bolle